在线字典 -> 在线查询偏旁部首鳥字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 313 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
11niǎo12
13jiū13fèng
1313diāo
1313
1313nì ō
13yàn14fèng
14yuān14míng
14shī14bǎo
14gān15jué
15shī15yàn
1515bǎo
15zhèn15yāo
15bān15zhī
15fāng15fèng
15fǒu15
1515jué
1515huān
15jiān15ōu
1515qín
15wén15wén
15鳿16yuān
1616
16xiāo16yāng
16líng16chī
1616tuó
1616
16ài16yāo
16miè16
16biǎn16dài
16dàn16jiā
1616dié
1616
16mín16
16tiɑn16yīng
1616zhèng
16zhì16zhōng
17jiāo17liè
17yàn17xiū
17héng17ér
17guā17zhōu
17hóng17chī
1717duī
17e17鴿
17luò17qǐ duō lī
17jiá17
17luán17móu
17tuǒ kī17
17rén17
1717
17yáng17xiāo
17zhī17zhū
1818
18tuó18
1818jiān
1818
18é18é
18kuáng18
18lài18huān
1818jiá
18zān18jìng
18jùn18jùn
18jùn18kǎ kāi sī
18shēn18
1818
1919jīng
19kūn19
19péng19lái
1919què
19miáo19dōng
1919ān
19diāo19qiān
19bēi19yuān
19chún19gēng
19duò19
19jiān19jīng
1919
1919kōng
1919
1919máo
1919
1919qín
19鵿shēng19shū
19shù19
19yīng19
1919yì sì kā
19yīng19zhuī
19zhuó19
19kǐ kū yì tǎ dā kī20
2020chì
2020è
2020qiū
2020鶿
20kūn20
20méi20ān
2020piān
2020chuàn
20chūn20dong
2020jiē
2020róu
2020yǎn
20yuán21
21kòu21
21xiān21yīng
2121yàn
21yào21
21cāng21wēng
21liú21chú
2121jiān
2121áo
2121fǎng
21gāo21hàn
2121huá
2121
21ruò21shī
21sǔn21táng
2121tián
21tián21
21xiá21xiāo
21yuán22
22zhuó22zhì
22ōu22
22zhè22liù
22chén22chì
22huáng22
22lóu22shuāng
2222tuán
22yǎo22yōng
2223fán
23yàn23liáo
23jiāo23jiù
23xián23xián
2323
23gāo23jiāo
23jué23mǎi
2323tuán
2323xián
2323yín
23yīng23zūn
2424yīng
2424xué
2424
24zhān24
24méng24zhǔ
2424luó
24鷿24yáng
2424
2424
2424
25yuè25yīng
2525
25níng26
26lěi27
2727lóng
28shuāng28guàn
28yīng28yuè
2930luán
30   


  《新华字典》下载网址:http://www.hydcd.com/softdown.htm

   字典

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带鳥字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


 
Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 hydcd_com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版