在线字典 -> 在线查询左耳旁、右耳旁的字有哪些,偏旁部首阝字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 332 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
24dèng
4duì4
4tíng5hán
5kuàng5māng
5qiān5qióng
55
55
55shān
5tuó5
5xìn6ài
6bǎn6bāng
6bīn6fāng
6fáng6jiē
6jǐng6kēng
6nà,nā,nè,nèi,nuó6ruǎn
66xié,yé
6xíng6yáng
6yīn6zhèn
6dǒu6cūn
66kàng
6huǒ6péi
66shěn
6shēng6
6xīn6yǔn
6yáng6yīn
6yuán6zhǐ
7à,ǎ,ā,ē7bēi,pí,pō
7bèi7
7bǐng7chén
77diàn,yán
7ě7
7hán7
7lín7liù,lù
7lǒng7
7qiū7shào
7tái7tuó
7tuó7xíng
77yóu
7zōu7
7zuò7bǐng
7chēng7
77lín
78bǎi,mò
8gāi8guī
88hòu
8huán,xún8jiá
8jiàng,xiáng8jiāo
8kuài8láng
8lòu8shǎn
88
8xiàn8
8yùn8zhèng
8zhì8zhū
8guǐ8chéng
8duò8duò
8ér8
8gāi8xíng
88
8kuāng8
8píng8shī
8shū8yán
89
9chú9dǒu
99gào
9hǎo9jùn
99niè
99
99xiǎn
9yǐng9yuàn
9yún9yǔn
9zhì9zhèn
9shǎn9xíng
9shēng9jiá
99
9chún9dǎo
9dòu9
9gěng9bèi
9jùn9láng
9qiào9xiá
9xiàn10
10chēn10chuí
10dān10dōu,dū
10guō10líng
10péi10
1010
10tán10táo,yáo
10xiàn10zōu
1010chén
10yīn10zōu
10yóu10
10xiáo10zhǔ
10duì10fèi
1010
10lái10lún
10qīng10ruò
10shēng10xiǎn
10xiāng10
10zhōu11ě
11huáng11juàn
11kuí,wěi11lóng
11méi11shū
11sōu11suí,suī
11suí11wēi
11yǎn11yǐn
1111
11yīn11xiá
11yīn11
11yáng11duì
11jiē11yùn
11xiāng11àn
11bèi11chóng
11réng11hóu
1111kuí
11niè11qiāo
1111wēi
11xiāng11yàn
119láng
10dao12ài
12áo12gāi
1212hào
12mào12
12táng12
12huī12yǔn
1212yún
1212zōu
12chù12míng
1212xiāng
12yǎn12
1213
1313
1313yān
13yín13yōng
13zhāng13zhàng
1313yǐn
13cháo13dǎo
13liǎo13màn
13qiāo13qiāo
1313táng
13zhuān14
14shàn14suì
14tuí14
14suí14xún
14dān14zhèng
14lín14dèng
1414dèng
14fén14lín
14mào14méng
14rǎo14wéi
1414zēng
15xiǎn15
15cào15fēng
15kuài15méng
1516
16zōu16kuàng
16dǎo16ér
1616
16yǐn16zhì
14lín17huī
17yōu17chán
1717liǎn
17zàn18cuó,zàn
18yàn19líng
19lǒng19chán
19huān19
20fēng20
2121zàn


  《新华字典》下载网址:http://www.hydcd.com/softdown.htm

   字典

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带左耳旁、右耳旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 hydcd_com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版