在线字典 ->新华字典拼音查字、同音字查询: ->进入部首查字
按拼音检索,点开拼音,进行查找!

A
a ai an ang ao    
B
ba bai ban bang bao bei ben beng bi
bian biao bie bin bing bo bu  
C
ca cai can cang cao ce cen ceng cha
chai chan chang chao che chen cheng chi chong
chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo
ci cong cou cu cuan cui cun cuo 
D
da dai dan dang dao de den dei deng
di dia dian diao die ding diu dong dou
du duan dui dun duo   
E
e ei en eng er    
F
fa fan fang fei fen feng fo fou fu
G
ga gai gan gang gao ge gei gen geng
gong gou gu gua guai guan guang gui gun
guo
H
ha hai han hang hao he hei hen heng
hong hou hu hua huai huan huang hui hun
huo
J
ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong
jiu ju juan jue jun    
K
ka kai kan kang kao ke ken keng kong
kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
L
la lai lan lang lao le lei leng li
lia lian liang liao lie lin ling liu long
lou lu luan lue lüe lun luo 
M
m ma mai man mang mao me mei men
meng mi mian miao mie min ming miu mo
mou mu
N
na nai nan nang nao ne nei nen neng
ng ni nian niang niao nie nin ning niu
nong nou nu nuan nüe nuo nun 
O
o ou        
P
pa pai pan pang pao pei pen peng pi
pian piao pie pin ping po pou pu 
Q
qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong
qiu qu quan que qun    
R
ran rang rao re ren reng ri rong rou
ru ruan rui run ruo    
S
sa sai san sang sao se sen seng sha
shai shan shang shao she shei shen sheng shi
shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo
si song sou su suan sui sun suo 
T
ta tai tan tang tao te teng ti tian
tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun
tuo 
W
wa wai wan wang wei wen weng wo wu
X
xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong
xiu xu xuan xue xun    
Y
ya yan yang yao ye yi yin ying yo
yong you yu yuan yue yun   
Z
za zai zan zang zao ze zei zen zeng
zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng
zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui
zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun
zuo

新华字典拼音查字含有所有汉字的拼音码,只要电脑上能显示的字,都能查到。本页通过拼音在线查询汉字、同音字查询。


  更多内容请查看【汉语大辞典】新华字典。如有疑问,请直接与我们联系。谢谢!



 
Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 hydcd_com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版